LITE HISTORIALITEN LATHUNDKONTAKT

Redan 1883 började verksamheten vid Lindströms Tryckeri, först i Moheda men sedan 1895 i Växjö.
    Företagets lokaler fanns först på Storgatan, men så småningom flyttades verksamheten till Sandgärdsgatan 1, mitt emot domkyrkan.


Här samsas den gamla blytekniken med den digitala tidens tillämpningar.
    Det är just kombinationen av det gamla och det nya som gör oss unika. Vi använder den teknik som vid varje tillfälle är den mest effektiva.


Många Lindströmare har varit och är fortfarande verksamma i den grafiska branschen.
    Läs här historien om
Boktryckarsläkten Lindström.
Lämna rätt material till tryckeriet och få ner dina trycksakskostnader.
    Här i VÅR LATHUND får du lite trycksakslära och tips om hur du ska göra.

Etablerat 1883.

Sandgärdsgatan 1, 352 33 VÄXJÖ. Telefon 0470-121 74. Telefax 0470-122 42.
E-post info@lindstromstryckeri.com


Sajten byggd och underhållen av WebbMäster. Senaste uppdatering 2001 11 03.